BorderStyle

WebBorderStyle.BorderStyle property

Kenarlığın stilini alır veya ayarlar. Lütfen System.Web.UI.WebControls.BorderStyle enum. ile ilgili .NET SDK belgesine bakın

public BorderStyle BorderStyle { get; set; }

Ayrıca bakınız