WorksheetDesign

WorksheetDesign()

Varsayılan yapıcı.

public WorksheetDesign()

Ayrıca bakınız


WorksheetDesign(MainWeb, GridWorksheet)

public WorksheetDesign(MainWeb mw, GridWorksheet gwk)

Ayrıca bakınız