Aspose.Cells.Markup

Tüm akıllı etiket sınıflarını içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
CustomXmlPart Bir Özel XML Veri Depolama Bölümünü temsil eder (bir paket içindeki özel XML verileri).
CustomXmlPartCollection Bir Özel XML Veri Depolama Bölümünü temsil eder (bir paket içindeki özel XML verileri).
SmartTag Bir akıllı etiketi temsil eder.
SmartTagCollection Hücredeki tüm akıllı etiketleri temsil eder.
SmartTagOptions Akıllı etiketin seçeneklerini temsil eder.
SmartTagProperty Hücre akıllı etiketinin özelliğini temsil eder.
SmartTagPropertyCollection Hücre akıllı etiketinin tüm özelliklerini temsil eder.
SmartTagSetting Tümünü temsil ederSmartTagCollection çalışma sayfasındaki nesne.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
SmartTagShowType Akıllı etiketin gösterim türünü temsil eder.