Aspose.Cells.Markup

Tüm akıllı etiket sınıflarını içerir.

sınıflar

SınıfTanım
CustomXmlPartBir Özel XML Veri Depolama Bölümünü temsil eder (bir paket içindeki özel XML verileri).
CustomXmlPartCollectionBir Özel XML Veri Depolama Bölümünü temsil eder (bir paket içindeki özel XML verileri).
SmartTagBir akıllı etiketi temsil eder.
SmartTagCollectionHücredeki tüm akıllı etiketleri temsil eder.
SmartTagOptionsAkıllı etiketin seçeneklerini temsil eder.
SmartTagPropertyHücre akıllı etiketinin özelliğini temsil eder.
SmartTagPropertyCollectionHücre akıllı etiketinin tüm özelliklerini temsil eder.
SmartTagSettingTümünü temsil ederSmartTagCollection çalışma sayfasındaki nesne.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
SmartTagShowTypeAkıllı etiketin gösterim türünü temsil eder.