CustomXmlPart

CustomXmlPart class

Bir Özel XML Veri Depolama Bölümünü temsil eder (bir paket içindeki özel XML verileri).

public class CustomXmlPart

Özellikleri

İsim Tanım
Data { get; set; } Bu Özel XML Veri Depolama Bölümünün XML içeriğini alır veya ayarlar.
ID { get; set; } Özel xml bölümünün kimliğini alır ve ayarlar.
SchemaData { get; set; } Bu Özel XML Şeması Veri Depolama Bölümünün XML içeriğini alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız