CustomXmlPartCollection

CustomXmlPartCollection class

Bir Özel XML Veri Depolama Bölümünü temsil eder (bir paket içindeki özel XML verileri).

public class CustomXmlPartCollection : CollectionBase<CustomXmlPart>

Özellikleri

İsimTanım
Capacity { get; set; }
Count { get; }
Item { get; }Belirtilen dizindeki bir öğeyi alır.
Item { get; set; }

yöntemler

İsimTanım
Add(byte[], byte[])Koleksiyona bir öğe ekler.
BinarySearch(CustomXmlPart)
BinarySearch(CustomXmlPart, IComparer<CustomXmlPart>)
BinarySearch(int, int, CustomXmlPart, IComparer<CustomXmlPart>)
Clear()
Contains(CustomXmlPart)
CopyTo(CustomXmlPart[])
CopyTo(CustomXmlPart[], int)
CopyTo(int, CustomXmlPart[], int, int)
Exists(Predicate<CustomXmlPart>)
Find(Predicate<CustomXmlPart>)
FindAll(Predicate<CustomXmlPart>)
FindIndex(Predicate<CustomXmlPart>)
FindIndex(int, Predicate<CustomXmlPart>)
FindIndex(int, int, Predicate<CustomXmlPart>)
FindLast(Predicate<CustomXmlPart>)
FindLastIndex(Predicate<CustomXmlPart>)
FindLastIndex(int, Predicate<CustomXmlPart>)
FindLastIndex(int, int, Predicate<CustomXmlPart>)
GetEnumerator()
IndexOf(CustomXmlPart)
IndexOf(CustomXmlPart, int)
IndexOf(CustomXmlPart, int, int)
LastIndexOf(CustomXmlPart)
LastIndexOf(CustomXmlPart, int)
LastIndexOf(CustomXmlPart, int, int)
RemoveAt(int)
SelectByID(string)Kimliğe göre bir öğe alır.

Ayrıca bakınız