Item

CustomXmlPartCollection indexer

Belirtilen dizindeki bir öğeyi alır.

public CustomXmlPart this[int index] { get; }
ParametreTanım
indexİçerik.

Ayrıca bakınız