SelectByID

CustomXmlPartCollection.SelectByID method

Kimliğe göre bir öğe alır.

public CustomXmlPart SelectByID(string id)
Parametre Tip Tanım
id String Özel XML bölümü için GUID’i içerir.

Ayrıca bakınız