SmartTag

SmartTag class

Bir akıllı etiketi temsil eder.

public class SmartTag

Özellikleri

İsim Tanım
Deleted { get; set; } Akıllı etiketin silinip silinmediğini gösterir.
Name { get; } Akıllı etiketin adını alır.
Properties { get; set; } Akıllı etiketin özelliklerini alır ve ayarlar.
Uri { get; } Akıllı etiketin ad alanı URI’sini alır.

yöntemler

İsim Tanım
SetLink(string, string) Akıllı etiketin adını ve ad alanı URI’sini değiştirin.

Ayrıca bakınız