SetLink

Akıllı etiketin adını ve ad alanı URI’sini değiştirin.

public void SetLink(string uri, string name)
Parametre Tip Tanım
uri String Akıllı etiketin ad alanı URI’si.
name String Akıllı etiketin adı.

Ayrıca bakınız