SmartTagOptions

SmartTagOptions class

Akıllı etiketin seçeneklerini temsil eder.

public class SmartTagOptions

yapıcılar

İsim Tanım
SmartTagOptions() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
EmbedSmartTags { get; set; } Akıllı etiketlerin çalışma kitabıyla kaydedilip kaydedilmeyeceğini gösterir.
ShowType { get; set; } Akıllı etiketin gösteri türünü temsil eder.

Ayrıca bakınız