EmbedSmartTags

SmartTagOptions.EmbedSmartTags property

Akıllı etiketlerin çalışma kitabıyla kaydedilip kaydedilmeyeceğini gösterir.

public bool EmbedSmartTags { get; set; }

Ayrıca bakınız