ShowType

SmartTagOptions.ShowType property

Akıllı etiketin gösteri türünü temsil eder.

public SmartTagShowType ShowType { get; set; }

Ayrıca bakınız