SmartTagProperty

SmartTagProperty class

Hücre akıllı etiketinin özelliğini temsil eder.

public class SmartTagProperty

Özellikleri

İsim Tanım
Name { get; set; } Özelliğin adını alır ve ayarlar.
Value { get; set; } Özelliğin değerini alır ve ayarlar.

Ayrıca bakınız