SmartTagSetting

SmartTagSetting class

Tümünü temsil ederSmartTagCollection çalışma sayfasındaki nesne.

public class SmartTagSetting : CollectionBase

Özellikleri

İsim Tanım
Item { get; } SmartTagCollection dizine göre nesne. (3 indexers)

yöntemler

İsim Tanım
Add(string) Hücre akıllı etiketleri ekleyin.
Add(int, int) Bir eklerSmartTagCollection bir hücreye nesne.

Ayrıca bakınız