SmartTagShowType

SmartTagShowType enumeration

Akıllı etiketin gösterim türünü temsil eder.

public enum SmartTagShowType

değerler

İsim Değer Tanım
All 0 Akıllı etiketlerin etkinleştirildiğini ve gösterildiğini belirtir
NoSmartTagIndicator 1 Akıllı etiketlerin etkinleştirildiğini ancak göstergenin gösterilmediğini belirtir.
None 2 Akıllı etiketlerin devre dışı bırakıldığını ve görüntülenmediğini gösterir.

Ayrıca bakınız