Aspose.Cells.Metadata

Dosyaların tüm meta verilerini yükleme ve kaydetme sınıflarını içerir.s

sınıflar

Sınıf Tanım
MetadataOptions Dosyanın meta verilerini yükleme seçeneklerini temsil eder.
WorkbookMetadata Meta verileri temsil eder.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
MetadataType Meta veri türünü temsil eder.