Aspose.Cells.Metadata

Dosyaların tüm meta verilerini yükleme ve kaydetme sınıflarını içerir.s

sınıflar

SınıfTanım
MetadataOptionsDosyanın meta verilerini yükleme seçeneklerini temsil eder.
WorkbookMetadataMeta verileri temsil eder.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
MetadataTypeMeta veri türünü temsil eder.