MetadataOptions

MetadataOptions class

Dosyanın meta verilerini yükleme seçeneklerini temsil eder.

public class MetadataOptions

yapıcılar

İsim Tanım
MetadataOptions(MetadataType) Meta verileri yükleme seçenekleri oluşturur.

Özellikleri

İsim Tanım
KeyLength { get; set; } Anahtar uzunluğu.
MetadataType { get; } Yüklenen meta verinin türünü alır ve ayarlar.
Password { get; set; } Çalışma Kitabı dosya şifreleme parolasını temsil eder.

Ayrıca bakınız