MetadataType

MetadataType enumeration

Meta veri türünü temsil eder.

[Flags]
public enum MetadataType

değerler

İsim Değer Tanım
Encryption 1 Dosyayı şifreler.
Decryption 2 Dosyanın şifresini çözer.
DocumentProperties 4 Dosyanın özelliklerini yükleyin.

Ayrıca bakınız