Save

Save(string)

Değiştirilen meta verileri dosyaya kaydedin.

public void Save(string fileName)
Parametre Tip Tanım
fileName String Dosya adı.

Ayrıca bakınız


Save(Stream)

Değiştirilen meta verileri akışa kaydedin.

public void Save(Stream stream)
Parametre Tip Tanım
stream Stream Akış.

Ayrıca bakınız