Aspose.Cells.Ods

Ods dosyalarıyla ilgili tüm sınıfları içerir.

sınıflar

SınıfTanım
OdsCellFieldods’nin hücre alanını temsil eder.
OdsCellFieldCollectionODS. alanlarını temsil eder
OdsPageBackgroundods. sayfasının arka planını temsil eder

numaralandırma

numaralandırmaTanım
OdsCellFieldTypeods’nin hücre alanı türünü temsil eder.
OdsGeneratorTypeODS oluşturucunun türünü temsil eder.
OdsPageBackgroundGraphicPositionTypeKonumu temsil eder.
OdsPageBackgroundGraphicTypeSayfa arka planını resimle biçimlendirme türünü temsil eder.
OdsPageBackgroundTypeods. sayfa arka plan türünü temsil eder