Aspose.Cells.Ods

Ods dosyalarıyla ilgili tüm sınıfları içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
OdsCellField ods’nin hücre alanını temsil eder.
OdsCellFieldCollection ODS. alanlarını temsil eder
OdsPageBackground ods. sayfasının arka planını temsil eder

numaralandırma

numaralandırma Tanım
OdsCellFieldType ods’nin hücre alanı türünü temsil eder.
OdsGeneratorType ODS oluşturucunun türünü temsil eder.
OdsPageBackgroundGraphicPositionType Konumu temsil eder.
OdsPageBackgroundGraphicType Sayfa arka planını resimle biçimlendirme türünü temsil eder.
OdsPageBackgroundType ods. sayfa arka plan türünü temsil eder