OdsCellField

OdsCellField class

ods’nin hücre alanını temsil eder.

public class OdsCellField

Özellikleri

İsim Tanım
Column { get; set; } Hücrenin sütun dizinini alır ve ayarlar.
CustomFormat { get; set; } Alan değerinin özel biçimini temsil eder.
FieldType { get; set; } Alanın türünü alır ve ayarlar.
Row { get; set; } Hücrenin satır dizinini alır ve ayarlar.

Ayrıca bakınız