Row

OdsCellField.Row property

Hücrenin satır dizinini alır ve ayarlar.

public int Row { get; set; }

Ayrıca bakınız