OdsCellFieldCollection

OdsCellFieldCollection class

ODS. alanlarını temsil eder

public class OdsCellFieldCollection : CollectionBase<OdsCellField>

Özellikleri

İsim Tanım
Capacity { get; set; }
Count { get; }
Item { get; } Alanı dizine göre alır. (2 indexers)
Item { get; set; }

yöntemler

İsim Tanım
Add(int, int, OdsCellFieldType, string) Bir alan ekler.
BinarySearch(OdsCellField)
BinarySearch(OdsCellField, IComparer<OdsCellField>)
BinarySearch(int, int, OdsCellField, IComparer<OdsCellField>)
Clear()
Contains(OdsCellField)
CopyTo(OdsCellField[])
CopyTo(OdsCellField[], int)
CopyTo(int, OdsCellField[], int, int)
Exists(Predicate<OdsCellField>)
Find(Predicate<OdsCellField>)
FindAll(Predicate<OdsCellField>)
FindIndex(Predicate<OdsCellField>)
FindIndex(int, Predicate<OdsCellField>)
FindIndex(int, int, Predicate<OdsCellField>)
FindLast(Predicate<OdsCellField>)
FindLastIndex(Predicate<OdsCellField>)
FindLastIndex(int, Predicate<OdsCellField>)
FindLastIndex(int, int, Predicate<OdsCellField>)
GetEnumerator()
IndexOf(OdsCellField)
IndexOf(OdsCellField, int)
IndexOf(OdsCellField, int, int)
LastIndexOf(OdsCellField)
LastIndexOf(OdsCellField, int)
LastIndexOf(OdsCellField, int, int)
RemoveAt(int)
UpdateFieldsValue() Alan değerini hücrelere güncelleyin.

Ayrıca bakınız