OdsCellFieldType

OdsCellFieldType enumeration

ods’nin hücre alanı türünü temsil eder.

public enum OdsCellFieldType

değerler

İsim Değer Tanım
Date 0 Geçerli tarih.
SheetName 1 Sayfanın adı.
Title 2 Dosyanın adı.

Ayrıca bakınız