OdsGeneratorType

OdsGeneratorType enumeration

ODS oluşturucunun türünü temsil eder.

public enum OdsGeneratorType

değerler

İsim Değer Tanım
LibreOffice 0 Özgür Ofis
OpenOffice 1 Açık Ofis

Ayrıca bakınız