OdsPageBackground

OdsPageBackground class

ods. sayfasının arka planını temsil eder

public class OdsPageBackground

yapıcılar

İsim Tanım
OdsPageBackground() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
Color { get; set; } Arka plan rengini alır ve ayarlar.
GraphicData { get; set; } Grafik verilerini alır ve ayarlar.
GraphicPositionType { get; set; } Arka plan grafik konumunu alır ve ayarlar.
GraphicType { get; set; } Sayfa arka planı grafik türünü alır ve ayarlar.
IsLink { get; } Bunun bağlantılı bir grafik olup olmadığını gösterir.
LinkedGraphic { get; set; } Bağlantılı grafik yolunu alır ve ayarlar.
Type { get; set; } Sayfa arka plan türünü alır ve ayarlar.

Ayrıca bakınız