GraphicType

OdsPageBackground.GraphicType property

Sayfa arka planı grafik türünü alır ve ayarlar.

public OdsPageBackgroundGraphicType GraphicType { get; set; }

Ayrıca bakınız