IsLink

Bunun bağlantılı bir grafik olup olmadığını gösterir.

public bool IsLink { get; }

Ayrıca bakınız