LinkedGraphic

OdsPageBackground.LinkedGraphic property

Bağlantılı grafik yolunu alır ve ayarlar.

public string LinkedGraphic { get; set; }

Ayrıca bakınız