Type

OdsPageBackground.Type property

Sayfa arka plan türünü alır ve ayarlar.

public OdsPageBackgroundType Type { get; set; }

Ayrıca bakınız