OdsPageBackgroundGraphicPositionType

OdsPageBackgroundGraphicPositionType enumeration

Konumu temsil eder.

public enum OdsPageBackgroundGraphicPositionType

değerler

İsim Değer Tanım
TopLeft 0 Sol üst.
TopCenter 1 Üst merkez.
TopRight 2 Sağ üst.
CenterLeft 3 Ortadan sola.
CenterCenter 4 Merkez.
CenterRight 5 Merkez sağ.
BottomLeft 6 Sol alt.
BottomCenter 7 Alt orta.
BottomRight 8 Sağ alt.

Ayrıca bakınız