OdsPageBackgroundGraphicType

OdsPageBackgroundGraphicType enumeration

Sayfa arka planını resimle biçimlendirme türünü temsil eder.

public enum OdsPageBackgroundGraphicType

değerler

İsim Değer Tanım
Position 0 Resmi belirli bir konuma ayarlayın.
Area 1 Resmi uzatın.
Tile 2 Görüntüyü tekrarlayın ve tekrarlayın.

Ayrıca bakınız