OdsPageBackgroundType

OdsPageBackgroundType enumeration

ods. sayfa arka plan türünü temsil eder

public enum OdsPageBackgroundType

değerler

İsim Değer Tanım
None 0 Arka plan yok.
Color 1 Arka planı color ile biçimlendirir.
Graphic 2 Arka planı resimle biçimlendirir.

Ayrıca bakınız