PivotConditionFormatRuleType

PivotConditionFormatRuleType enumeration

Özet Tablo koşulu biçimlendirme kuralı türünü temsil eder.

public enum PivotConditionFormatRuleType

değerler

İsim Değer Tanım
None 0 İlk N koşullu biçimlendirmenin değerlendirilmediğini gösterir
All 1 İlk N koşullu biçimlendirmenin tüm kapsam aralığında değerlendirildiğini belirtir.
Row 2 Her satır için İlk N koşullu biçimlendirmenin değerlendirildiğini gösterir.
Column 3 İlk N koşullu biçimlendirmenin her sütun için değerlendirildiğini gösterir.

Ayrıca bakınız