PivotConditionFormatScopeType

PivotConditionFormatScopeType enumeration

Kapsam türünü biçimlendirme PivotTable koşulunu temsil eder.

public enum PivotConditionFormatScopeType

değerler

İsim Değer Tanım
Data 0 Seçili veri alanlarına koşullu biçimlendirmenin uygulandığını gösterir.
Field 1 Koşullu biçimlendirmenin seçili PivotTable alanı kesişimlerine uygulandığını gösterir.
Selection 2 Koşullu biçimlendirmenin seçili hücrelere uygulandığını gösterir.

Ayrıca bakınız