BaseItemIndex

PivotField.BaseItemIndex property

Özel bir hesaplama için temel alandaki öğeyi temsil eder. Yalnızca veri alanları için geçerlidir.

public int BaseItemIndex { get; set; }

Ayrıca bakınız