PivotFieldCollection

PivotFieldCollection class

PivotTable’ın belirli PivotFields türündeki tüm PivotField nesnelerinin koleksiyonunu temsil eder.

public class PivotFieldCollection : IEnumerable

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; } pivotFields sayısını alır.
Item { get; } Belirli dizindeki PivotField Nesnesini alır. (2 indexers)
Type { get; } PivotFields türünü alır.

yöntemler

İsim Tanım
Add(PivotField) Belirli bir PivotFields türüne bir PivotField Nesnesi ekler.
AddByBaseIndex(int) Belirli bir PivotFields türüne bir PivotField Nesnesi ekler.
Clear() PivotFieldCollection ’nin tüm alanlarını temizle
GetEnumerator() Bu koleksiyondaki öğeler üzerinde uygun sırayla bir numaralandırıcı alır.

Ayrıca bakınız