PivotFieldSubtotalType

PivotFieldSubtotalType enumeration

PivotFieldSubtotalType. için özet açıklama

public enum PivotFieldSubtotalType

değerler

İsim Değer Tanım
None 0 Hiçbiri ara toplam türünü temsil eder.
Automatic 1 Otomatik ara toplam türünü temsil eder.
Sum 2 Toplam alt toplam türünü temsil eder.
Count 4 Sayı ara toplam türünü temsil eder.
Average 8 Ortalama ara toplam türünü temsil eder.
Max 16 Maks. ara toplam türünü temsil eder.
Min 32 Min ara toplam türünü temsil eder.
Product 64 Ürün ara toplam türünü temsil eder.
CountNums 128 Count Nums alt toplam türünü temsil eder.
Stdev 256 Stdev alt toplam türünü temsil eder.
Stdevp 512 Stdevp alt toplam türünü temsil eder.
Var 1024 Var alt toplam türünü temsil eder.
Varp 2048 Varp alt toplam türünü temsil eder.

Ayrıca bakınız