PivotFieldType

PivotFieldType enumeration

Özet Tablo alan türünü temsil eder.

public enum PivotFieldType

değerler

İsim Değer Tanım
Undefined 0 Temel pivot alan türünü sunar.
Row 1 Satır pivot alanı türünü sunar.
Column 2 Sütun özet alanı türünü sunar.
Page 4 Sayfa özet alanı türünü sunar.
Data 8 Veri pivot alanı türünü sunar.

Ayrıca bakınız