Name

PivotFilter.Name property

Özet filtrenin adını alır.

public string Name { get; set; }

Ayrıca bakınız