PivotGroupByType

PivotGroupByType enumeration

Türe göre PivotTable grubunu temsil eder.

public enum PivotGroupByType

değerler

İsim Değer Tanım
RangeOfValues 0 Türe göre değer aralığını sunar.
Seconds 1 Saniye grubunu türe göre sunar.
Minutes 2 Dakikalar grubuna göre sunar.
Hours 3 Türe göre Saatleri sunar.
Days 4 Günler grubunu türe göre sunar.
Months 5 Türe göre Aylar grubunu sunar.
Quarters 6 Çeyrek gruplarını türe göre sunar.
Years 7 Yıl grubunu türe göre sunar.

Ayrıca bakınız