PivotItem

PivotItem class

Bir PivotField raporundaki bir öğeyi temsil eder.

public class PivotItem

Özellikleri

İsim Tanım
Index { get; set; } Özet alanındaki özet öğenin dizinini alır
IsHidden { get; set; } Özet öğesinin gizli olup olmadığını alır ve ayarlar.
IsHideDetail { get; set; } Alır ve Özet öğesinin ayrıntıyı gizleyip gizlemediğini ayarlar.
Name { get; } Özet öğenin adını alır.
Position { set; } Aynı üst düğüm altındaki PivotItem’lerde değil, tüm PivotItem’lerde konum dizinini belirtme.
PositionInSameParentNode { set; } Aynı üst düğüm altındaki PivotItem’lerde konum dizinini belirtme.
Value { get; } Özet item değerini alır

yöntemler

İsim Tanım
GetDateTimeValue() Özet öğesinin tarih saat değerini alır item Değer null ise, DateTime.MinValue değerini döndürür
GetDoubleValue() Özet öğesinin çift değerini alır item Değer boşsa veya sayı değilse, 0 döndürür
GetStringValue() Özet item öğesinin dize değerini alır. Değer boşsa, "" değerini döndürür
Move(int, bool) Öğeyi yukarı veya aşağı hareket ettirir

Ayrıca bakınız