PivotItemCollection

PivotItemCollection class

PivotField’in öğesindeki tüm PivotItem nesnelerinin bir koleksiyonunu temsil eder

public class PivotItemCollection : IEnumerable

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; } Özet öğelerin sayısını alır.
Item { get; } Belirli dizindeki PivotItem Nesnesini alır. (2 indexers)

yöntemler

İsim Tanım
ChangeitemsOrder(int, int) İki öğenin sırasını doğrudan değiştirir.
GetEnumerator() Bu koleksiyondaki öğeler üzerinde uygun sırayla bir numaralandırıcı alır.

Ayrıca bakınız