ChangeitemsOrder

PivotItemCollection.ChangeitemsOrder method

İki öğenin sırasını doğrudan değiştirir.

public void ChangeitemsOrder(int sourceIndex, int destIndex)
Parametre Tip Tanım
sourceIndex Int32 Geçerli dizin
destIndex Int32 hedef dizini

Ayrıca bakınız