Item

PivotItemCollection indexer (1 of 2)

Belirli dizindeki PivotItem Nesnesini alır.

public PivotItem this[int index] { get; }

Ayrıca bakınız


PivotItemCollection indexer (2 of 2)

Belirli adın PivotItem Nesnesini alır.

public PivotItem this[string itemValue] { get; }

Ayrıca bakınız