PivotItemPosition

PivotItemPosition enumeration

Temel alandaki Sonraki/Önceki/Tüm konumu PivotTable temel öğesini temsil eder .

public enum PivotItemPosition

değerler

İsim Değer Tanım
Previous 0 PivotField. içindeki önceki pivot öğeyi temsil eder
Next 1 PivotField. içindeki sonraki pivot öğeyi temsil eder
Custom 2 PivotField. içinde bir pivot öğeyi belirten Pivot Öğeleri tarafından belirtilen bir pivot öğe dizinini temsil eder.Sadece oku

Ayrıca bakınız