PivotMissingItemLimitType

PivotMissingItemLimitType enumeration

Alan başına tutulacak öğe sayısını temsil eder.

public enum PivotMissingItemLimitType

değerler

İsim Değer Tanım
Automatic 0 PivotField başına izin verilen varsayılan benzersiz öğe sayısı.
Max 1 PivotField başına izin verilen maksimum benzersiz öğe sayısı (>32.500).
None 2 PivotField başına benzersiz öğeye izin verilmez.

Ayrıca bakınız