PivotPageFields

PivotPageFields class

Özet tablo veri kaynağı konsolidasyon aralıklarıysa, özet sayfa alanı öğelerini temsil eder. Yalnızca en fazla 4 alan içerebilir.

public class PivotPageFields

yapıcılar

İsimTanım
PivotPageFields()Özet sayfa alanı öğelerini temsil eder.

Özellikleri

İsimTanım
PageFieldCount { get; }Sayfa alanlarının sayısını alır.

yöntemler

İsimTanım
AddIdentify(int, int[])Veri aralığını tanımlamak için her sayfa alanındaki hangi öğe etiketinin kullanılacağını ayarlar. pageItemIndex.Length, PageFieldCount’a eşit olmalıdır, bu nedenle lütfen önce sayfa alanını ekleyin.
AddPageField(string[])Bir sayfa alanı ekler.

Ayrıca bakınız