Clear

PivotTableCollection.Clear method

Tüm özet tabloları temizleyin.

public void Clear()

Ayrıca bakınız