Remove

Remove(PivotTable)

Belirtilen PivotTable’ı siler ve PivotTable verilerini siler

public void Remove(PivotTable pivotTable)
Parametre Tip Tanım
pivotTable PivotTable PivotTable nesnesi

Ayrıca bakınız


Remove(PivotTable, bool)

Belirtilen PivotTable öğesini siler

public void Remove(PivotTable pivotTable, bool keepData)
Parametre Tip Tanım
pivotTable PivotTable PivotTable nesnesi
keepData Boolean PivotTable verilerinin saklanıp saklanmayacağı

Ayrıca bakınız